514857786 j.szkarlat@wp.pl

Edukacja

mgr Justyna Szkarłat

Wykształcenie

 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie oddział zamiejscowy w
  Katowicach dyplom magistra psychologii specjalność: psychologia kliniczna
 • Uniwersytet Śląski – Wydział Nauk Społecznych w Katowicach – dyplom magistra
i

Dodatkowe Szkolenia

 • Wprowadzenie do psychoterapii par (szkolenie)
 • Fazy związku jako szansa rozwoju (szkolenie)
 • Najczęstsze przyczyny rozstań i rozwodów (szkolenie)
 • Dzieci w sytuacji rozstania lub rozwodu (szkolenie)
 • Seksualność osób dorosłych (szkolenie)
 • Seksualność dzieci i młodzieży (szkolenie)
 • Leczenie zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży (szkolenie)
 • Diagnoza psychologiczna (szkolenie)
 • Standardowe techniki diagnostyczne (szkolenie)
 • Proces oceny i procedury w interwencji kryzysowej (szkolenie)
 • Interwencja kryzysowa w sytuacji traumy (szkolenie)
 • Interwencja kryzysowa wobec osób z problemami utraty i żałoby (szkolenie)